Betingelser

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med, eller benyttes af andre.

§2. Medlemskort

Dit personlige medlemskort bliver udleveret ved indmeldelse, og skal ALTID medbringes for at kunne deltage i træningen. Bliver dit kort væk eller beskadiget skal dette meddeles til BKM Arena, som udsteder et nyt mod gebyr på 75 kr.

§3. Betaling/Kontingent

Det foregår ved oprettelse af automatisk kortbetaling og træder i kraft på indmeldelsesdatoen. Der vil første gang blive pålagt et indmeldelsesgebyr.

§4. Opsigelse

Opsigelsesfristen for et medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skrifteligt til BKM Arena eller ved personligt fremmøde. IKKE via mail.

§5. Ændringer i priser

BKM Arena forbeholder sig ret til prisændringer.

§6. Træning og ophold i centeret

BKM Arena er vores allesammens sted og er et røgfrit område. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Al træning og ophold foregår på eget ansvar, dette gælder såvel medlemmer som gæster. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Der forventes også en god personlig hygiejne, da vi er mange der træner sammen.

§7. Ændringer i hold m.v.

BKM Arena forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider og instruktører. Desuden kan der samme dag aflyses hold senest 1 time før planlagt start.

§8. Værdigenstande

BKM Arena bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.